Source: Keyder, C, Üstündag, Agartan, T and Yoltar, C (eds) Avrupa’da ve Türkiye’de Saglik Politikalari. Reformlar, sorunlar, tartismalar, Istanbul: Iletisim Yayinlari

link